Училище за български език и изкуства - Лондон

Телефон:

0207 101 4804

(Principal)


РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТИ

SOHO / СОХО

Галина Маркова, Невяна Ценкова

EALING / ИЙЛИНГ

Теодора Дончева, Мария Пелтешка

WOODFORD / УУДФОРД

Петя Колева, Радостина Шейтанова

CRICKLEWOOD / КРИКЪЛУУД

Мария Христова, Кремена Христова

BROMLEY / БРОМЛИ

Виктория Гагова, Светослав Цанков