Училище за български език и изкуства - Лондон

Телефон:

07563148403


ЗАПИСВАНЕ - 2021/22

ЗАПИСВАНЕ НА НОВИ УЧЕНИЦИ

А. Присъствено обучение


Open Days 2021/22 


Woodford –  21 April

Cricklewood –  22 April

Soho, Bromley – 23 April

Ealing – 24 April


ПЛАЩАНИЯ

Банкови детайли


Lloyds TSB
Boyan Maga School CIC
s. code 30-98-90
ac. N 16 57 75 68

*** за Reference – Номер на фактура!!!

Клонове - Лондон!

За пробен ден/ отворени врати не се попълва формуляр! Изпраща се имейл на info@boyanmaga.org със следната информация:

 • Имена и дата на раждане на детето
 • Клас в английско училище
 • Завършен клас в българско училище
 • Имена и мобилен телефон на родител
 • Дата и клон, в които желаете да посетите училището


Записване на нови ученици 2021/22 - стъпки:

 • Заплащане на административна такса – £36
 • Административната такса се заплаща еднократно при постъпване в училището и не се възстановява при отказ или отписване.  
 • Попълване на онлайн формуляр / зеления бутон вляво /
 • Заплащане на годишна такса от 360 паунда по получена фактура


За записани вече ученици:

 • Без формуляр 
 • Без административна такса
 • Заплащане на депозит - 50 паунда, до 30 юли 2021


Годишна такса за присъствено и онлайн обучение:


 •  за първо дете– £360
 •  за второ дете (- 25%) – £270
 • трето дете – безплатно
 • за разсрочено плащане на две или три вноски
 • свържете се с офиса: info@boyanmaga.org


За учебния процес, училището предоставя:

-   платформа за онлайн обучение - www.bgsun.org

-  всички необходими учебници - електронни или на хартия, които се връщат в края на годината.

-  тетрадки и учебни помагала

-  чанти, моливи, пастели и др.


Такси за изкуства ( по желание )

Народни танци, Хор, Изобразително изкуство

 • за 6 седмици - £24
 • еднократно - £5


Възстановяване на такси:

 • Годишна такса се възстановява само до 28 дни след записване на детето в училище, като се приспада такса в размер на £20 за учебна седмица.


Депозити - библиотека и хартиени учебници:

 • Учебници - £15
 • Библиотека - £10

!!!В края на учебната година, след връщане на всички учебници и книги в отлично състояние, депозитите се възстановяват.

Ново!!! 
Б. Онлайн обучение по български език 
2021/22г. 
- онлайн класни стаи
- за деца от 5 до 18г.
- класове - ПГ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 клас

- www. bgsun.org

- e-mail: info@boyanmaga.org


Такси:
 Административна такса – £36

 •  първо дете– £360
 •  второ дете (- 25%) – £270
 • трето дете – безплатно
 • начало края на октомври
В. Обучение за Международен сертификат по Български език в сътрудничество с ДЕО - Софийски Университет


На 3 юли 2021 се явиха и успешно издържаха, с отлични резултати изпита по български език като чужд, първата група - 16 ученици от нашето училище - нива В1 и В2 и един родител чужденец - А2+.
Всички достойно защитиха знанията си и получиха международно признат сертификат. Изпитващите преподаватели оцениха нивото на кандидатите в двете части - Говор и Писане - като високо.


Записване за подготовка и изпит - 2021/2022

- Нива А2+, В1, В2

- Подготовка за изпит по български език като чужд

- Провеждане на онлайн изпит 


Кандидати:

- ученици от българските неделни училища

- студенти и възрастни 18+

- българи и чужденци


Минимална възрастова граница за явяване на изпит:

- за ниво А2+ - 11 години

- за ниво В1 - 13 години

- за ниво В2 - 14 години

- за нива С1 и С2 - 18 години


2021/2022 г.

Подготовка и изпит:

1ва група - от края на 10/2021 - изпит януари 2022
2ра група - края на 01/2022 - изпит април 2022

3та група - края на 03/2022 -  изпит юли 2022


Провеждане на изпита

Дистанционните изпити за ниво на владеене на български език се провеждат на територията на Англия от сертифицирани екзаминатори на СУ – ДЕО с участието на квестори от Лондон.


Такса за подготовка и материали

 3 месеца - 30 урока по 60 мин.

такса - £270/ 3 месечни вноски по £90

при 12 кандидати


Такси за изпита

- за ученици от български неделни училища е 95 евро

- за кандидати извън българските училища в чужбина, такса 200 евро.


Сертификат

След успешно полагане на изпита се издава сертификат с безсрочна валидност и международно признание

в срок до 30 дни след изпита.ЗАПИСВАНЕ
e-mail: info@boyanmaga.org