ОБУЧЕНИЕ С

ВДЪХНОВЕНИЕ


БЪЛГАРСКО 

УЧИЛИЩЕ ЗА

МЛАДИ ТВОРЦИ

Изкуствата са част от учебните часове. Царят ще бъде нарисуван, за него ще напишем поема, разказ, песен или книга, ще изиграем театър, ще го направим от глина и т. н. Все неща, които децата обичат. Да се пренесем във времето на Кирил и Методий, да се опитаме да напишем страница от техните древни книги – на старобългарски, за да усетим епохата и мисията на двамата братя и техните ученици. Преживяното се помни!  Детското сърце  разбира повече от ума.

                                                  London School  Branches 

               Woodford  - Thursdays     Reception – 4.30 - 6.15pm              1 - 5 class – 4.30 - 7.30pm       


               Cricklewood - Fridays       Reception – 4.30 - 6.15pm              1 - 7 class – 4.30 - 7.30pm 


               Soho - Saturdays              Reception – 11.00am 1pm               1 - 5  class –  10.00am - 1.00pm          6  - 12 class –10.00am - 1.30pm 

                     

               Bromley - Saturdays          Reception – 3.00pm - 5.00pm         1 - 8 class – 1..30pm - 5.00pm         


               Ealing - Sundays              Reception – 11.00am - 1.00pm         1 - 7 class  – 10.00am - 1.00pm За нас

"Ученето на родния език е радост, а не задължение"

Училище "Боянъ Мага" - Лондон, Великобритания е за деца на възраст от 3 до 19 год. В него се  изучават  български език, литература, история и география на България, природа, фолклор и изкуства: музика, пеене, рисуване, театър, калиграфия, занаяти. Системата по която се преподава е създадена в училището и се нарича Методика на живата природа - 123. Тя обединява в себе си най-новите методи за преподаване – Сугестопедия, Валдорфска педагогика, Монтесори, Толстой и други. "Децата обичат да работят – дайте им работа!"


"Образованието в най-широк смисъл на думата не е нищо друго, освен процес на въплътяване на благородни мисли и добри желания в живота на човека. Колкото повече образовани хора в посочения по-горе смисъл притежава един народ, толкова по-образован и по-развит духовно е той". Беинса Дуно 

УЧИЛИЩЕ ЗА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

ИЗКУСТВА


КЛАСОВЕ

Пренатално възпитание: Курс за бременни


Първи период / ВОЛЯ - от 0 до 7 години


Група родител и бебе

Житно зрънце - от 0 до 3 години


Предучилищни групи​​​​​​​

Морковче - от 3 до 5 години

Букварче - от 5 до 6 години


Втори период / СЪРЦЕ от 7 до 14 години

1 до 4 клас - начално обучение

5 до 8 клас - основно обучение


Трети период / УМ - от 14 до 21 години

9 до 12 клас

МЕТОДИКА

Програмата за обучение  е изготвена по методическите указания на Министерство на образованието и науката. Работи се с учебници одобрени от МОН, но с най-нови методи на преподаване – Принципите, Законите и Методите на Беинса Дуно и сродните на тях – Сугестопедия и Валдорфска педагогика.


Преподавателите  съдействат и подкрепят  личните нужди на всяко дете, по пътя на обучението, което се превръща в незабравимо пътешествие, в света на познанието. Боянъ Мага развива в еднаква степен Ума, Сърцето и Волята. УЧИЛИЩЕ ЗА ИЗКУСТВА

"ОРФЕЙ"