Училище за български език и изкуства - Лондон

Телефон:

07563148403


МЕТОДИКА

Слушам – Забравям

Гледам   – Запомням

Правя    – Разбирам

Училището работи по своя ,, Методика на живата природа” – 123

Търся - .Изследвам - Правя - Разбирам.

Подкрепящи методики: Сугестопедия, Валдорфска, Монтесори и други иновативни методики.

Децата учат:

с движения (игри, танци, драма)

с радост (игра, пеене, рисуване, поезия в група)

и разбиране (много практически занимания – писане, четене, проекти).

Знанието е трайно, а домашните са сведени до минимум.

Академична информация

​​​​​​​

  • Малки групи, академични и индивидуални насоки, топли и близки отношения между учители и деца, приятни и достъпни  методи на преподаване, развиващи и ценящи творческото мислене и артистичните дарби на детето.
  • Програмата за обучение  е изготвена по методическите указания на Министерство на образованието и науката. Работи се с учебници одобрени от МОН, но с най-нови методи на преподаване – Принципите, Законите и Методите на Беинса Дуно и сродните на тях – Сугестопедия и Валдорфска педагогика.
  • Преподавателите  съдействат и подкрепят  личните нужди на всяко дете, по пътя на обучението , което се превръща в незабравимо пътешествие, в света на познанието.


Боянь Мага развива в еднаква степен Ума, Сърцето и Волята

Новите методи  дават възможност на детето:

  • да изживее това което се преподава,  
  • да го разбере и
  • да се изяви творчески. 


Когато учим правейки - усвояваме трайни знания. Царят ще бъде нарисуван, за него ще напишем поема, разказ, песен или книга, ще изиграем театър, ще го направим от глина и т. н. Все неща, които децата обичат. Да се пренесем във времето на Кирил и Методий, да се опитаме да напишем  страница от техните древни книги – на старобългарски, за да усетим епохата и мисията на двамата братя и техните ученици. Преживяното се помни!  Детското сърце  разбира повече от ума.

Новите методи на преподаване помагат на детето да учи с удоволствие,  да иска да знае повече. Развиват се качества за цял живот.

Възрастта  3,5-5 г е  времето, когато децата са способни да възприемат  говоримо два и повече езика. С методите на изкуството – пеене, рисуване, апликиране, драматизация на приказка, ритъм и танц  това става леко и с радост за децата. Резултатите са налице-детето пее популярни български песни, рецитира стихчета, брои до до 20, познава частите на тялото си, цветовете и формите. Неговите ,,рисунки,, без форми по белия лист  скоро се превръщат в красиво кръгло слънце със синьо небе и зелена тревичка. Изговаряйки всяка дума насочваме вниманието на детето и към първият звук на думата. Когато то съвсем стабилно държи пастел или молив правим  и първите опити да нарисува формата своята буква.

Съществено внимание отделяме и на отношението на децата помежду си. Посещавайки тази група те създават приятелства, учат се на важни навици- да бъдат трудолюбиви (да помагат на мама в къщи, на другарчетата си ), учтиви, използвайки думи като „Моля”, „Ако обичаш” и „Извинявай”.

Възрастта 5 - 6 г. Предучилищна група Букварче  е период, в който могат да откриват формите на буквите и цифрите, любознателни са за света около тях – животни, цветове, сезони, растения, плодове, зеленчуци, приятелства и семейство. Те стават по-самостоятелни.
Децата,  живеещи с двуезична среда могат да говорят и пишат на два или повече езика, ако им се предложи естествена житейска или игрова форма за това. По този начин те запомнят по-голям обем думи и изрази.