Телефон:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07563148403


School Calendar - 2024/25School Calendar 2024/25


1st term


September

Thursday - 12, 19, 26 – Woodford

Friday – 13, 20, 27 – Cricklewood

Saturday - 14, 21, 28– Soho, Bromley

Sunday - 15, 22, 29 – Ealing


October

Thursday -  3, 10, 17, 24 - Woodford

Friday -  4, 11, 18, 25 – Cricklewood

Saturday -  5, 12, 19, 26  – Soho, Bromley

Sunday – 6, 13, 20, 27 – Ealing


HALF TERM


November

Thursday -  7, 14, 21, 28 – Woodford

Friday – 8, 15, 22, 29  – Cricklewood

Saturday – 9, 16, 23, 30 – Soho, Bromley

Sunday -  10, 17, 24 – Ealing


December

Thursday - 5, 12 – Woodford

Friday –  6, 13 – Cricklewood

Saturday –  7 – Soho, Bromley

Sunday – 1, 8 – Ealing


Woodford, Cricklewood - 13 weeks

Soho, Bromley, Ealing - 12 weeks


CHRISTMAS HOLIDAY


2nd term 


January 

Thursday – 9, 16, 23, 30 – Woodford

Friday – 10, 17, 24, 31 – Cricklewood

Saturday – 11, 18, 25 – Soho, Bromley

Sunday - 12, 19, 26 – Ealing


February

Thursday - 6, 13, 27 –Woodford 

Friday – 7, 14, 28 – Cricklewood

Saturday – 1, 8, 15 – Soho, Bromley

Sunday – 2, 9, 16 – Ealing March

Thursday - 6, 13, 20, 27 – Woodford

Friday - 7, 14, 21, 28 – Cricklewood

Saturday – 1, 8, 15, 22, 29 – Soho, Bromley

Sunday – 2, 9, 16, 23, 30 – Ealing


All branches - 11 weeks


EASTER HOLIDAY


3rd term


April

Thursday – 24 – Woodford

Friday – 25 – Cricklewood

Saturday –  26 – Soho, Bromley

Sunday –  27 - Ealing


May 

Thursday - 1, 8, 15, 22  – Woodford

Friday - 2, 9, 16, 23 – Cricklewood

Saturday - 3, 10, 17, 24 – Soho, Bromley

Sunday -  4, 11, 18, 25 – Ealing


June

Thursday - 5, 12 – Woodford

Friday – 6, 13 – Cricklewood

Saturday -  7, 14, 21 – Soho, Bromley

Sunday – 8, 15, 22 – Ealing

                             

Woodford, Cricklewood – 7 weeks

Soho, Bromley, Ealing – 8 weeksSUMMER HOLIDAY
                
Традиции и творчество

Септември - месец на България

Октомври - месец на Сезоните и Плодородието

Ноември - месец на Народните Будители

Декември - месец на Рождество

Януари - месец на зимните празници

Февруари - месец на мира и любовта

Март - месец на Българската Народна Приказка

Април - месец на Земята и Природата

Май - месец на Словото и Поезията

Юни - Спортен празник и Еньов Ден