Телефон:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07563148403


CALENDAR - 2020/21


School Calendar

2020/21


1st term

September

10, 17, 24 – Woodford

11, 18, 25 – Cricklewood

12, 19, 26 –Bromley

12, 19, 26  – Soho

13, 20, 27 – Ealing


October

1, 8, 15, 22 - Woodford

2, 9, 16, 23  – Cricklewood

3, 10, 17, 24 – Soho, Bromley

4, 11, 18, 25 – Ealing


HALF TERM


November

5, 12, 19, 26 – Woodford

6, 13, 20, 27 – Cricklewood

7, 14, 21, 28 – Soho, Bromley

8, 15, 22, 29 – Ealing


December

3, 10 – Woodford

4, 11 – Cricklewood

5, 12 – Soho, Bromley

6, 13  – EalingAll branches – 13 weeksCHRISTMAS HOLIDAY


2nd term

January 

7, 14, 21, 28 – Woodford

8, 15, 22, 29 – Cricklewood

9, 16, 23, 30 – Soho, Bromley

10, 17, 24, 31 – Ealing


February

4, 11, 25 –Woodford 

5, 12, 26 – Cricklewood

6, 13, 27  – Soho, Bromley

7, 14, 28 –  Ealing 


HALF TERM


March

4, 11, 18, 25 – Woodford

5, 12, 19, 26 – Cricklewood

6, 13, 20, 27 – Soho,  Bromley

7, 14, 21, 28 – Ealing


All branches – 11 weeks


EASTER HOLIDAY


3rd term

April

22, 29 – Woodford

23, 30 – Cricklewood

24 – Soho, Bromley

25 – Ealing


May

6, 13, 20 – Woodford

7, 14, 21  – Cricklewood

1, 8, 15, 22 – Soho, Bromley

2, 9, 16, 23 – Ealing


June

10, 17 – Woodford

11, 18 – Cricklewood

12, 19 – Soho, Bromley

6, 13, 20, 27 – Ealing

                                       

All branches – 9 weeks


SUMMER HOLIDAY


                
Традиции и творчество

Септември - месец на България

Октомври - месец на Сезоните и Плодородието

Ноември - месец на Народните Будители

Декември - месец на Рождество

Март - месец на Българската Народна Приказка

Май - месец на Словото и Поезията

Юни - Спортнен празник и Еньов Ден