CALENDAR - 2018/19


School calendar 2018/19

School days and Holidays

1st term

13, 20, 27 September - Woodford

14, 21, 28 September – Criclewood

15, 22, 29  September - Soho, Bromley

9, 16, 23, 30 September – Ealing


4, 11, 18 October - Woodford

5, 12, 19 October - Cricklewood

6, 13, 20  October  -  Soho, Bromley

7, 14, 21 October - Ealing


Half term 25, 26, 27, 28 October


1, 8, 15, 22, 29 November - Woodford

2, 9, 16, 23, 30 November - Cricklewood

3, 10, 17, 24 November  - Soho, Bromley

4, 11, 18, 25 November  - Ealing


6, 13 December - Woodford

7, 14  December - Cricklewood

1, 8  December  - Bromley, Soho

2, 9  December  - Ealing


Woodford, Cricklewood, Ealing – 13 weeks

Soho, Bromley – 12 weeks


Christmas Holiday - 15 December – 6 January


2nd term

10, 17, 24, 31 January - Woodford

11, 18, 25 January - Cricklewood

12, 19, 26 January - Bromley, Soho

13, 20, 27 January  - Ealing


7, 14, 28 February - Woodford

1, 8, 15 February - Cricklewood

2, 9 February - Bromley, Soho

3, 10 February  - Ealing


Half term  16, 17, 23, 24  February


7, 14, 21, 28 March - Woodford

1, 8, 15, 22, 29 March - Cricklewood

2, 9, 16, 23, 30 March - Bromley, Soho

3, 10, 17, 24, 31 March  - Ealing


Woodford, Cricklewood - 11 weeks

Soho, Bromley, Ealing – 10 weeks


Easter Holiday – 8 April - 21 April


3rd term

4, 25 April - Woodford

5, 26 April - Cricklewood

27 April - Bromley, Soho

28 April - Ealing


2, 9, 16 May - Woodford

3, 10, 17 May - Cricklewood

4, 11, 18 May - Bromley, Soho

5, 12, 19 May - Ealing


Half term - 20 May - 5 June


6, 13 June - Woodford

7, 14 June - Cricklewood

8, 15, 22, 29 June - Bromley, Soho

9, 16, 23, 30 June - Ealing


Woodford, Cricklewood – 7 weeks

Ealing – 8 weeks

Soho, Bromley – 9 weeks


Total weeks  per School year - 31 weeks
Assemblies

1 term

Woodford –  18 Oct, 14 Dec  2018

Cricklewood –  19 Oct, 13 Dec  2018

Soho – 20 Oct, 8 Dec  2018 

Bromley – 20 Oct, 8 Dec  2018 

Ealing – 21 Oct, 9 Dec  2018

2 term

Woodford –  13 March 2019

Cricklewood –  8 March  2019

Soho – 9, 16 March  2019 

Bromley – 9 March 2019 

Ealing – 17 March  2019

3 term

Woodford –  13 June 2019

Cricklewood –  14 June  2019

Soho – 29 June 2019 

Bromley –29 June 2019 

Ealing – 23 June 2019


Традиции и творчество

Септември - месец на България

Октомври - месец на Сезоните и Плодородието

Ноември - месец на Народните Будители

Декември - месец на Рождество

Март - месец на Българската Народна Приказка

Май - месец на Словото и Поезията

Юни - Спортнен празник и Еньов Ден