Телефон:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07563148403


CALENDAR - 2021/22


School Calendar 

2021/22


1st term


September

09, 16, 23, 30 – Woodford

10, 17, 24 – Cricklewood

11, 18, 25 –Bromley

11, 18, 25  – Soho

12, 19, 26 – Ealing


October

7, 14, 21 - Woodford

1, 8, 15, 22  – Cricklewood

2, 9, 16, 23 – Soho, Bromley

3, 10, 17, 24 – Ealing


HALF TERM


November

4, 11, 18, 25 – Woodford

5, 12, 19, 26 – Cricklewood

6, 13, 20, 27 – Soho, Bromley

7, 14, 21, 28 – Ealing


December

2, 9 – Woodford

3, 10 – Cricklewood

4, 11 – Soho, Bromley

5, 12  – EalingAll branches – 13 weeksCHRISTMAS HOLIDAY


2nd term


January 

6, 13, 20, 27 – Woodford

7, 14, 21, 28 – Cricklewood

8, 15, 22, 29 – Soho, Bromley

9, 16, 23, 30 – Ealing


February

3, 10, 24 –Woodford 

4, 11, 25 – Cricklewood

5, 12, 26  – Soho, Bromley

6, 13, 27 –  Ealing 


HALF TERM


March

3, 10, 17, 24 – Woodford

4, 11, 18, 25 – Cricklewood

5, 12, 19, 26 – Soho,  Bromley

6, 13, 20, 27 – Ealing


All branches – 11 weeks


EASTER HOLIDAY


3rd term


April

21, 28 – Woodford

22, 29 – Cricklewood

23, 30 – Soho, Bromley


May

5, 12, 19 – Woodford

6, 13, 20  – Cricklewood

7, 14, 21 – Soho, Bromley

1, 8, 15, 22 – Ealing


June

9, 16 – Woodford

10, 17 – Cricklewood

11, 18 – Soho, Bromley

12, 19 – Ealing

                                       

All branches – 7 weeks


SUMMER HOLIDAY                
Традиции и творчество

Септември - месец на България

Октомври - месец на Сезоните и Плодородието

Ноември - месец на Народните Будители

Декември - месец на Рождество

Март - месец на Българската Народна Приказка

Май - месец на Словото и Поезията

Юни - Спортен празник и Еньов Ден