Телефон:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07563148403


CALENDAR - 2022/23


School Calendar 

2022/23


1st term


September

Thursday - 15, 22, 29 – Woodford

Friday - 16, 23, 30 – Cricklewood

Saturday - 17, 24  – Soho, Bromley

Sunday - 18, 25 – Ealing


October

Thursday - 6, 13, 20 - Woodford

Friday - 7, 14, 21  – Cricklewood

Saturday - 1, 8, 15, 22 – Soho, Bromley

Sunday - 2, 9, 16, 23 – Ealing


HALF TERM


November

Thursday - 3, 10, 17, 24 – Woodford

Friday - 4, 11, 18, 25 – Cricklewood

Saturday - 5, 12, 19, 26 – Soho, Bromley

Sunday - 6, 13, 20, 27 – Ealing


December

Thursday - 1, 8 – Woodford

Friday - 2, 9 – Cricklewood

Saturday - 10 – Soho 

Saturday - 3, 10 - Bromley

Sunday - 4, 11  – Ealing


Woodford, Cricklewood, Bromley, Ealing - 12 weeks

Soho - 11 weeks


CHRISTMAS HOLIDAY


2nd term


January 

Thursday - 12, 19, 26 – Woodford

Friday - 6, 13, 20, 27 – Cricklewood

Saturday - 7, 14, 21, 28 – Soho, Bromley

Sunday - 8, 15, 22, 29 – Ealing


February

Thursday - 2, 9, 23 –Woodford 

Friday - 3, 10, 24 – Cricklewood

Saturday - 4, 11, 25  – Soho, Bromley

Sunday - 5, 12, 26 –  Ealing 


HALF TERM


March

Thursday - 2, 9, 16, 23, 30 – Woodford

Friday - 3, 10, 17, 24, 31 – Cricklewood

Saturday - 4, 11, 18, 25 – Soho,  Bromley

Sunday - 5, 12, 19, 26 – Ealing


Woodford & Cricklewood - 12 weeks

Soho, Bromley, Ealing - 11 weeks


EASTER HOLIDAY


3rd term


April

Thursday - 20, 27 – Woodford

Friday - 21, 28 – Cricklewood

Saturday - 22, 29 – Soho, Bromley

Sunday - 23, 30 - Ealing


May 

Thursday - 4, 11, 18, 25 – Woodford

Friday - 5, 12, 19, 26  – Cricklewood

Saturday - 6, 13, 20, 27 – Soho, Bromley

Sunday - 7, 14, 21, 28 – Ealing


June

Thursday - 8, 15 – Woodford

Friday - 9 – Cricklewood

Saturday - 10, 17, 24 – Soho

Saturday - 10, 17 - Bromley

Sunday - 11, 18  – Ealing

                                       

All branches - 7/8 weeks

Soho - 9SUMMER HOLIDAY                
Традиции и творчество

Септември - месец на България

Октомври - месец на Сезоните и Плодородието

Ноември - месец на Народните Будители

Декември - месец на Рождество

Януари - месец на зимните празници

Февруари - месец на мира и любовта

Март - месец на Българската Народна Приказка

Април - месец на Земята и Природата

Май - месец на Словото и Поезията

Юни - Спортен празник и Еньов Ден