Телефон:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 07563148403


НАШАТА 

БИБЛИОТЕКА

УЧИТЕЛСКА БИБЛИОТЕКА

Книги

Табла, Портрети. Знамена 

РОДИТЕЛСКА БИБЛИОТЕКА

УЧИЛИЩНА БИБЛИОТЕКА

Детски, детско-юношески, научно -образователни, художествени, приключенски, фантастични и много други.

Книги ще намерите в библиотеките на всички клонове на нашето училише 

ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ