Училище за български език и изкуства - Лондон

Телефони:

+ 44 791 902 2006 (principle)

+ 44 771 512 5944 (administrator)

+ 44 740 584 6360 (administrator)


Детска Творческа Галерия

ПРОЕКТИ

Ваканционни училища за изкуства


Учебен проект - Каручка


Младежки хор


Театрален клуб