CALENDAR - 2018/19


Календар НОВА УЧЕБНА ГОДИНА

School calendar 2018/19

School days and Holidays


1 срок/ 1st term

13, 20, 27 September - Woodford

14, 21, 28 September – Criclewood

15, 22, 29  September - Soho, Bromley

9, 16, 23, 30 September – Ealing


4, 11, 18 October - Woodford

5, 12, 19   October - Cricklewood

6, 13, 20  October  -  Soho, Bromley

7, 14, 21 October - Ealing


Half term 25, 26, 27, 28 October

1, 8, 15, 22, 29 November - Woodford

2, 9, 16, 23, 30 November - Cricklewood

3, 10, 17, 24 November  - Soho, Bromley

4, 11, 18, 25 November  - Ealing


6, 13 December - Woodford

7, 14  December - Cricklewood

1, 8  December  - Bromley, Soho

2, 9  December  - Ealing


Woodford, Cricklewood, Ealing – 13 weeks

Soho, Bromley – 12 weeks

Christmas Holiday - 15 December – 6 January


1 срок/2nd term

10, 17, 24, 31 January - Woodford

11, 18, 25 January - Cricklewood

12, 19, 26 January - Bromley, Soho

13, 20, 27 January  - Ealing


7, 21, 28 February - Woodford

1, 8, 22 February - Cricklewood

2, 9, 23 February - Bromley, Soho

3, 10, 24 February  - Ealing


Half term 14, 15, 16, 17 February


7, 14, 21, 28 March - Woodford

1, 8, 15, 22, 29 March - Cricklewood

2, 9, 16, 23, 30 March - Bromley, Soho

3, 10, 17, 24, 31 March  - EalingAll branches - 11 weeks


Easter Holiday – 1 April - 21 April


3 срок/3rd term

25 April - Woodford

26 April - Cricklewood

27 April - Bromley, Soho

28 April - Ealing


2, 9, 16, 23 May - Woodford

3, 10, 17, 24 May - Cricklewood

4, 11, 18, 25 May - Bromley, Soho

5, 12, 19, 26 May - Ealing


Half term - 30, 31 May 1, 2 June


6, 13 June - Woodford

7, 14 June - Cricklewood

8, 15, 22 June - Bromley, Soho

9, 16 June - Ealing
Assemblies

Открити уроци

Woodford –  18 Oct, 14 Dec  2018

Cricklewood –  19 Oct, 13 Dec  2018

Soho – 20 Oct, 8 Dec  2018 

Bromley – 20 Oct, 8 Dec  2018 

Ealing – 21 Oct, 9 Dec  2018Традиции и творчество

Септември - месец на България

Октомври - месец на Сезоните и Плодородието

Ноември - месец на Народните Будители

Декември - месец на Рождество

Март - месец на Българската Народна Приказка

Май - месец на Словото и Поезията

Юни - Спортнен празник и Еньов Ден

Исторически юбилеи


График на провеждане на учебните занятия

по клонове и класове

Woodford (всеки четвъртък)

                Предуч. група – от 16.30 до 18.15 часа

                      от 1 – 5 клас – от 16.30 до 19.30 часа


Cricklewood (всеки петък)

                   Предуч. група – от 16.30 до 18.15 часа

                     от 1 – 7 клас – от 16.30 до 19.30 часа


Soho (всяка събота)

                Предучилищна група – от 16.30 до 18.15 часа

                  От 1 до 5  клас – от 10.00 до 13.00 часа

                  От 6 до 12 клас – от 10.00 до 13.30 часа

                     

Bromley (всяка събота)

               Предучилищна група – от 10.30 до 12.30 часа

                1, 2 и 4-8 клас – от 09.30 до 12.30 часа

                3 клас – от 13.00 до 16.00 часа


Ealing (всяка неделя) 

             Предучилищна група – от 11.00 до 13.00 часа

             1-7 клас – от 10.00 до 13.00 часа