CALENDAR - 2018/19


Календар НОВА УЧЕБНА ГОДИНА

School calendar 2018/19

School days and Holidays


1 срок/ 1st term

13, 20, 27 September - Woodford

14, 21, 28 September – Criclewood

8, 15, 22, 29  September - Bromley

9, 16, 23, 30 September – Ealing

15, 22, 29  September - Soho


4, 11, 18 October - Woodford

5, 12, 19 -  October - Cricklewood

6, 13, 20   October  -  Soho, Bromley

7, 14, 21 October - Ealing


Half term 25, 26, 27, 28

1, 8, 15, 22, 29 November - Woodford

2, 9, 16, 23, 30 November - Cricklewood

3, 10, 17, 24 November  - Soho, Bromley

4, 11, 18, 25 November  - Ealing


6, 13 December - Woodford

7, 14  December - Cricklewood

1, 8  December  - Bromley, Soho

2, 9  December  - EalingSchool calendar 2017/18

Учебни дни и Празници

1 срок/ 1st term

14, 21, 28 September – Woodford

15, 22, 29  September - Cricklewood

9, 16, 23, 30 September – Bromley

16, 23, 30 September - Soho

10, 17, 24 September  – Ealing

5, 12, 19 October Woodford

6, 13, 20   October - Cricklewood

7, 14, 21 October  – Soho, Bromley

1, 8, 15, 22  October –    Ealing

Half term

2, 9, 16, 23, 30 November Woodford

3, 10, 17, 24 November  - Cricklewood

4, 11, 18, 25 November  - Soho, Bromley

5, 12, 19, 26 November - Ealing

7, 14  December – Woodford

1, 8, 15  December  - Cricklewood

2, 9  December  – Bromley

2, 9, 16  December  - Soho

3, 10  December - Ealing

__________________

all branches – 13 weeks


HOLIDAY Christmas  - 17 Dec 2017 – 4 Jan 2018

2018

2 срок/ 2 term

11, 18, 25 January - Woodford

5, 12, 19, 26 January  –  Cricklewood

6, 13, 20, 27 January  - Soho

13, 20, 27 January  - Bromley

7, 14, 21, 28  January  - Ealing


1, 8, 22 February - Woodford

2, 9, 23 February  - Cricklewood

3, 10, 24 February  - Soho, Bromley

4, 11, 25  February - Ealing

15, 16, 17, 18 - Half term

8, 15, 22 March - Woodford

9, 16, 23  March - Cricklewood

3, 10, 17, 24 March -  Soho, Bromley

 4, 11, 18, 25 March -  Ealing

_____________________

Woodford – 9 weeks

Bromley – 10 weeks

Cricklewood – 10 weeks

All other branches – 11 weeks 


HOLIDAY Easter  - 26 March - 18 April 2018 


3 срок/ 3 term 2018

19, 26 April – Woodford

20, 27 April  - Cricklewood

21, 28  April   - Soho, Bromley

22, 29  April   - Ealing


3, 10, 17, 24 May – Woodford

4, 11, 18, 25  May - Cricklewood

5, 12, 19  May  - Soho, Bromley

6, 13, 20 May  - Ealing

HALF TERM 26 May - 6 June

7, 14, 21 June- Woodford

8, 15 June - Cricklewood

9, 16  June - Soho 

9, 16, 23  June - Bromley

10, 17 June  - Ealing

___________________

Woodford – 9 weeks

Bromley – 8 weeks

Cricklewood – 8 weeks

All other branches – 7 weeks


24 June 2018  SPORTS DAY 

 Спортен празник и Еньовден


31 учебни седмици

3 Inset days ( само за учители)

Ваканции / Holidays

Christmas  - 17 Dec 2017 – 4 Jan 2018

Easter  - 26 March - 18 April 2018 

Assemblies

Открити уроци


26 Oct, 14 Dec., 8 Feb., 22 March, 24 May - Woodford

20 Oct., 15 Dec., 9 Feb., 23 March, 15 June -  Cricklewood

21 Oct., 16 Dec., 10 Feb., 24 March, 16 June - Soho

21 Oct., 9 Dec., 10 Feb., 24 March, 16 June - Bromley

22 Oct., 10 Dec., 11 Feb., 25 March, 10 June - Ealing​​​​​​​

Традиции и творчество

Септември - месец на България

Октомври - месец на Сезоните и Плодородието

Ноември - месец на Народните Будители

Декември - месец на Рождество

Март - месец на Българската Народна Приказка

Май - месец на Словото и Поезията

Юни - Спортнен празник и Еньов Ден

Исторически юбилеи

2017 година 

Елин Пелин - 140г от рождението 08/07/1877г

Димчо Дебелянов - 130г от рождението 28/03/1887

Петко Славейков - 190г от рождението 17/11/1827г

Васил Левски - 180г от рождението 18/07/1837г

Христо Ботев - 170г от рождението 25/12/1847г

2018 година

​​​​​​​