News

 ” Образованието в най-широк смисъл на думата не е нищо друго освен процес

на въплътяване на благородни мисли и добри желания в живота на човека. 

Колкото повече образовани хора в посочения по-горе смисъл притежава един народ,

 толкова по-образован и по-развит духовно е той.” Беинса Дуно

Училището работи със своя ,, Методика на живата природа” – 123 

 Търся / Изследвам / Правя / Разбирам 

                   подкрепящи методики: сугестопедия, валдорфска и др. иновативни методики.

Децата учат с движения ( игри, танци, драма) с радост ( игра, пеене, рисуване, поезия в група )

и разбиране ( много практически занимания – писане, четене, проекти ).

Знанието е трайно. Домашните са сведени до минимум.

 Нова Учебна година 2016/17 година

ЗАПИСВАНЕ на нови ученици

Всяко дете може да посети еднократно училището – пробен ден, който е безплатен,

в съответния клон на училището : Сохо, Бромли, Ийлинг, Крикълууд или Уудфорд

Свържете се с нас чрез имейл: info@boyanmaga.org

Изпратете ни данните на детето – име и дата на раждане/ контакт – моб. и име на родител,

а също и датата на която желаете да посетите ( вижте годишния календар в сайта) и името на клона на  училището.

*** Ако желаете да се запишете без посещение и пробен ден, попълнете онлайн форма в

 раздели такси и записване

!!! За  записани вече ученици:

 Не се попълва формуляр  и не се заплаща административна такса

Благодарим ви!